Caramba

Caramba (CARavan Club Avencerade MästerskapsBAna) är tävlingsverksamhet för karavanare som är intresserade av husvagnsmanövrering. Genom att öva på Caramba-körning får man säkerhet och erfarenhet av att manövrera en kombination såväl på resor som på campingområden.

Caramba-tävlingar ordnas på FM-nivå, som Cup-tävlingar och på DM-nivå. I tävlingarna kör man med vagnskombinationen två varv med bestämda moment.

I Caramba cup tävlar man i serier för herrar, damer, seniorherrar och nybörjare. Nedre åldersgränsen för seniorherrarnas serie är 55 år. I nybörjarserien får man tävla i två år, men man kan även övergå till den allmänna serien redan tidigare. I FM- och DM-tävlingarna finns även ungas serie, vars övre åldersgräns är 25 år. Därtill finns det i DM-tävlingarna en serie för seniorherrar med nedre åldersgränsen 60 år.

Carambas officiella sidor: SF-Caravan ry (Endast på finska)
 
Caramba regler (På engelska) | Caramba moment

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close