Tervetuloa – Välkommen – Welcome

Covid-19 ja Suomen poikkeustilasta johtuen caramba kauden aloitus siirtyy 15.8 Virtojen kilpailuun.
Covid-19 och Finland på grund av det exceptionella tillståndet, caramba säsongen börjar till 15.8 Virdois tävlingen.
Due to the exceptional state of Finland and Covid-19, the start of the caramba season will move to the 15.8 Virrat competition.

Caramba säännöt | Caramba kuviot
Caramba regler (På engelska) | Caramba moment
The rules of Caramba | The caravan slalom routines used in Caramba

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close